Wiebengahal

Voormalige fabriekshal in de Maastrichtse wijk Céramique

Het is tevens een van de weinige gebouwen die herinneren aan het industriële verleden van de wijk. De hal is gelegen aan de Avenue Céramique, tussen het Bonnefantenmuseum en de Patio Sevilla.

Vanaf 2006 was een dependance van het Nederlands Architectuurinstituut, het NAiM, op de begane grond en de bovenverdieping gevestigd. Later werd dit architectuurcentrum verzelfstandigd en werd de naam gewijzigd in NAiM/Bureau Europa, nog later verviel de toevoeging NAiM. In 2013 verhuisde het Bureau Europa naar de Timmerfabriek in het Boschstraatkwartier.

Avenue Céramique 220-226
6221 KX Maastricht

Nieuws

Geen resultaten gevonden.

Agenda

Geen resultaten gevonden.