Lezingencylus wereldreligies: Ursulinenconvent Eijsden

De tijd dat West-Europa vanzelfsprekend christelijk was, is voorbij. Als gevolg van veranderende omstandigheden en migratie kenmerkt de hedendaagse samenleving zich door een veelheid aan geloofsvarianten. Dit heeft tot voordeel dat mensen nu bewuster een persoonlijke levensbeschouwelijke keuze kunnen maken. Traditionele, kerkelijke godsdiensten zijn uit; andere stromingen, met name seculiere en oosterse, zijn in de mode. Maar wilt u uw opvattingen laten bepalen door modes? Of toch liever door kennis van zaken en inzicht in overeenkomsten en verschillen tussen de diverse levensbeschouwingen? Als voor u dat laatste geldt, kom dan naar deze lezingencyclus. Daarin wordt u achtereenvolgens geïnformeerd over atheïsme, nieuwe spiritualiteit, boeddhisme, islam en christendom. Deskundige sprekers, allen bekend met zowel de door hen te behandelen stroming als het christendom, zullen u niet alleen op hoofdlijnen inleiden over de genoemde onderwerpen, maar ook hun eigen kijk daarop uiteenzetten. Tevens is er ruimte voor vragen en discussie. Hopelijk bevordert dit mede het onderlinge begrip en respect.

De lezingen vinden afwisselend op woens- en donderdagen plaats in de eerste helft van 2017
* woensdag 15 februari 2017:                       atheïsme (Maarten Verkerk)
* donderdag 16 maart 2017:                          nieuwe spiritualiteit (Peter Flaton)
* woensdag 19 april 2017:                             boeddhisme (Martin Kamphuis)
* donderdag 18 mei 2017:                             islam (Hans Vernooij)
* woensdag 7 juni 2017:                                christendom (Everard de Jong)

Het bijwonen van de verschillende lezingen uit deze cyclus is gratis. Er is gelegenheid tot een vrijwillige bijdrage in de kosten. Als uw belangstelling zich beperkt tot onderdelen van de cyclus, kunt u besluiten alleen deze onderdelen te volgen. Het is dus niet noodzakelijk de gehele cyclus bij te wonen.

Alle lezingen vinden plaats in de Wapenzaal van Museum Het Ursulinenconvent (adres: Breusterstraat 27, Eijsden) en starten om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur; museumcafé De Ursulinen is al eerder open). Vanwege het beperkt aantal plaatsen in deze locatie is het raadzaam  – maar niet verplicht –  om vooraf te reserveren. Dit kan per e-mail (adres: wereldreligies2017@gmail.com) of telefoon (nummer: 043 - 4092133). Gelieve in dat geval uiterlijk vijftien minuten vóór aanvang aanwezig te zijn. Voorafgaand aan de lezing, tijdens de pauze en na de sluiting kan men desgewenst (op eigen kosten) een drankje gebruiken in museumcafé De Ursulinen. U bent welkom!

 

Nieuws

Geen resultaten gevonden.

Agenda

Geen resultaten gevonden.