Nieuw bestuur Kultureel Overleg Maastricht (KOM)

De afgelopen maanden hebben een twaalftal grote(re) Maastrichtse culturele instellingen samengezeten en de krachten gebundeld om met nieuw elan en een nieuwe energie het Kultureel Overleg Maastricht (KOM) een frisse impuls te geven

Door meer en meer de samenwerking op te zoeken en kijken naar hoe de verschillende organisaties in de stad elkaar kunnen versterken, willen ze samen het culturele klimaat in Maastricht en omgeving verbeteren. Alleen met synergie tussen de verschillende culturele organisaties en door het benutten van ieders kracht en expertise, kan Maastricht een breed publiek een goede culturele infrastructuur bieden die op elkaar aansluit. Daarnaast wil het KOM nadrukkelijker een gesprekspartner in de stad zijn en de eigen organisatie transparanter en eenvoudiger maken. Bij deze nieuwe voortvarende stappen is ook een nieuw KOM-bestuur geformeerd, om er samen met alle KOM-leden vorm en invulling aan te geven.

 

Introductie nieuwe bestuur

Het nieuwe bestuur van KOM is een brede afspiegeling van cultureel Maastricht:

Stef Niekamp, directeur van Centre Céramique, Kumulus en Natuurhistorisch Museum Maastricht en voorzitter KOM

Valentijn Byvanck, directeur Marres en secretaris KOM

Boudewijn Cox, business manager en bestuurslid Stichting Van Eyck en penningmeester KOM

Richard Loomans, zakelijk directeur Stichting de Muziekgieterij, voorzitter bestuur Centrum Management en algemeen bestuurslid KOM

Esther Wagemans, Hoofd Communicatie & Marketing Bonnefantenmuseum en algemeen bestuurslid KOM

 

Eerste gezamenlijk initiatief: nieuwe opening van het culturele seizoen

Stef Niekamp, voorzitter KOM: “De opening van het culturele seizoen is een mooi voorbeeld van hoe we onze samenwerking nieuwe energie en nieuw leven inblazen. Waar eerst de verschillende culturele instellingen op verschillende momenten hun deuren openden, openen we nu gezamenlijk in één weekend (31 aug/1 sept) onze deuren. Een samenwerking en bundeling van krachten waardoor we beter in staat zijn het publiek te verrassen. Op korte termijn maken we meer bekend over de nieuwe opzet en samenwerking van de opening van het culturele seizoen.”