Vereniging Kunstkring Eijsden

Een vereniging uit Eijsden.

De Vereniging Kunstkring Eijsden-Margraten bestaat uit ca. 25 leden, beeldende kunstenaars met een autodidactische achtergrond van verschillende disciplines. De leden zijn allen woonachtig in de gemeente Eijsden-Margraten (L). De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Januari 2011 gingen de gemeenten Eijsden en Margraten samen en vormen nu één gemeente. De vereniging Kunstkring Eijsden heeft haar statuten aangepast, zodat ook inwoners van de huidige gemeente Margraten lid kunnen worden.

Kunstkring Eijsden-Margraten organiseert eenmaal per jaar de Voorjaarsexpositie in Zaal Wijnands, Mariadorp-Eijsden. In oktober 2005 is voor het eerst een ruim twee weken durende thema-exposite gehouden. Het thema was 'Natuurlijk ... Eijsden!' en de expositie vond plaats in de St. Christinakerk te Eijsden. Voor foto-impressies van verschillende activiteiten, zie de fotoalbums op deze site. De jubileumexpositie 'Kunsj aon de Grens 2007' werd gehouden in het weekend van 28, 29 en 30 april. Vanwege het eerste lustrum werden de deelnemende leden aangevuld met steeds drie deelnemers uit Duitsland, Wallonie en Belgisch Limburg.

Kunstuitleen voor bedrijven is mogelijk. Neem daarvoor contact op met de voorzitter. Kunstuitleen aan particulieren wordt overwogen. Mogelijke start voorjaar 2010.

Cultureel Cafe: een of twee maal per jaar wordt een avond georganiseerd voor leden en belangstellenden. Tijdens deze avonden worden lezingen georganiseerd en workshops door professionele kunstenaars uit de omgeving.

Ledenvergaderingen: Twee maal per jaar wordt een ledenvergadering gehouden.

Uitwisselingen en uitnodigingen: Leden worden via de vereniging uitgenodigd om deel te nemen aan kunstmarkten en de vereniging verzorgt de contacten met organisatoren van kunstmanifestaties die voor de leden van belang kunnen zijn. Er zijn beginnende contacten met soortgelijke verenigingen/clubs met het doel om te komen tot onderlinge uitwisselingen.

Nieuws

Geen resultaten gevonden.

Agenda

Geen resultaten gevonden.