Archief Tentoonstelling RURBAN Landscapes on the Move

Eindpresentatie fotografieproject RURBAN Landscapes on the Move

Als spiegel van de tijd fotografeerde Werner Mantz (1901-1983) in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw in de Euregio Maas-Rijn het opkomende industriële landschap en het natuurlijke landschap dat daarbij verloren ging. Voor het fotografieproject RURBAN Landscapes on the Move – geïnitieerd door de Werner Mantz Stichting in samenwerking met de Van Eyck – legden elf geselecteerde kunstenaars de huidige transformatieprocessen van dit gebied vast. Zij keken vanuit hun eigen lens naar het landschap en onderzochten welke aspecten in deze tijd van waarde zijn om vast te leggen. De deelnemers delen nu hun bevindingen met het publiek, in een tentoonstelling die hun werk van het afgelopen half jaar presenteert.

Met werk van: Axel De Marteau, Alexandra Huddleston, Andrea Acosta, Eva Pel, Franky Larousselle, Gladys Zeevaarders & Sophie Johns, Luuk Smits, Paolo Patelli, Zhou Junsheng, Yvon Ariese

De masterclass werd geleid door fotograaf Bas Princen, die ook instaat voor de samenstelling van de tentoonstelling. Fotografen Kim Zwarts en Romy Finke traden op als adviseurs. 
De masterclass is een samenwerking tussen de Werner Mantzstichting en de Hubert van Eyck Academie

Met dank aan het Elisabeth Strouven Fonds, Stichting Kanunnik Salden/Nieuwenhof, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Mondriaan Fonds.

Een selectie van de werken zal van 12 juni – 31 juli te zien zijn in de tentoonstellingsruimte van het Elisabeth Strouven Fonds in Maastricht.