Van Eyck Academie

De Van Eyck Academie in Maastricht is een post-academisch instituut voor beeldende kunst. Er werken aan de academie circa vijftig beeldend kunstenaars, ontwerpers en theoretici, die zich bezighouden met onderzoek en productie op het terrein van de beeldende kunst. Het instituut is gevestigd in een gebouw, dat werd ontworpen door de architect Frits Peutz in het Jekerkwartier in de Maastrichtse binnenstad.

Jan van Eyck Academie
De Jan van Eyck Academie is een katalysator in het proces van talentontwikkeling. Zij activeert talent in open verbindingen met de wereld. De Jan van Eyck is een innovatieve en naar buiten gerichte postacademische instelling, zij is internationaal en interdisciplinair.

Haar hoogwaardige Labs, (inter)nationale samenwerkingsverbanden en meervoudige instellingsstructuur vormen de verbindende condities voor haar ontwikkeling van jong en bewezen talent. Zij hecht eraan dat in haar dagelijkse praktijk doen en denken onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In de In-Labs – de werkplaats van deze wisselwerking tussen het klassieke vita activa en vita contemplativa – wordt jong en bewezen talent gestimuleerd om eigen en ‘adopted’ projectvoorstellen in een kritische en wederzijdse verhouding tot elkaar en de wereld verder te ontwikkelen – en aldus een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de kunst en haar betekenis voor de samenleving.

ENGLISH

The Jan van Eyck Academie is a catalyst in the process of talent development. It activates talent in open relationships with the world. The Jan van Eyck Academie is an innovative and outward-looking post-academic institution. It is international and interdisciplinary. 

Its quality labs, national and international partnerships and plural institutional structure form the connecting conditions for its development of young and proven talent. It considers it important that doing and thinking are inextricably linked together in its daily practice. In the In-Labs – the workshop for this interaction between the classical vita activa and vita contemplativa – young and established talents are encouraged to further develop their individual and ‘adopted’ project proposals in a critical and reciprocal relationship with each other and the world – and so make a contribution to the development of art and its significance for society.

Academieplein 1
Postbus 6221 KM Maastricht
Telefoon 043-3503737
info@janvaneyck.nl