Toonkunstkoor Roermond

Het Toonkunstkoor Roermond stelt zich tot doel oratoria, missen, opera's in concertante uitvoering en grote koorwerken uit onze muziekliteratuur op een zo hoog mogelijk niveau uit te voeren. Het koor telt ongeveer 60 leden. Sinds 1 april 2008 is Pieter Cox onze dirigent. Het repertoire strekt zich uit van de middeleeuwen tot aan onze tijd. Het wekelijks repeteren van de uit te voeren werken is voor de leden een plezier op zich en de presentatie van de werken voor publiek vormt hierbij de finale afsluiting.

Het Toonkunstkoor Roermond streeft twee maal per jaar een optreden na met goede orkesten en solisten. We hebben een trouw en geinteresseerd publiek, dat de uitvoeringen graag bezoekt. Het koor kent een grote groep begunstigers genaamd Vrienden van Toonkunstkoor Roermond. Deze vrienden worden op de hoogte gehouden van de uitvoeringen en genieten bepaalde voordelen. Het lidmaatschap van Toonkunstkoor Roermond is afwisselend en uitdagend onder leiding van haar inspirerende dirigent. Belangstelling? Klik op "Contacts & Links".

Meer informatie over het koor, de historie, concerten, repetities, repertoire,sponsoring en de plannen kunt u op deze website terug vinden. Uw vragen/opmerkingen kunt u ons laten weten via de "Contacts & Links" of via een email aan inlichtingen@toonkunstkoorroermond.nl

Gebroeklaan 35
6042 GN Roermond
Telefoon 0475 - 582123
inlichtingen@toonkunstkoorroermond.nl

Nieuws

Geen resultaten gevonden.

Agenda

Geen resultaten gevonden.