Archief Raymond Clement - Nar

Van Oudejaars- naar Nieuwjaarsconference

Op de scheidslijn van ’19 naar ’20 is er voor Raymond Clement voldoende om op terug te kijken. Ook waagt hij zich aan een eerste voorzichtige voorspelling voor het vers aangebroken jaar.Scherp en vilein, dansend op het randje en met hoge lachzekerheid.

De nar staat op een kruispunt van wat was en wat wordt. Hij zoekt naar zijn nieuwe rol. Waar de nar in vroegere tijden het gezag op de hak nam, is het gezag daar heden ten dage zelf heel goed toe in staat. Waarom dan nog de nar? Laat dat maar aan Clement over. Hij gaat in deze nieuwe voorstelling in zijn reeks oudejaarsconferences op zoek naar ‘de nieuwe nar’. En niemand zal ontkomen aan zijn cynische blik en in ironie gedrenkte woorden.

De vraag is echter; hoe veilig is de Nar voor zichzelf?