Archief Nederlands Blazers Ensemble

Bach & Soefi

Zoals het soefisme aanspoort tot eenheid en harmonie, en oosters en westers gedachtegoed met elkaar verbindt, zo omarmen traditionele Iraanse muziek en Johann Sebastian Bach elkaar in dit programma van het Nederlands Blazers Ensemble.

Samen met de Iraanse zangeres Haleh Seyfizadeh, de Iraanse tärspeler Ali Ghamsari, de Nederlandse theorbe-virtuoos David Mackor en de Canadese sopraan Elisabeth Hetherington, brengt het Nederlands Blazers Ensemble een Oriëntaalse Bach in innige omhelzing met oude Perzische muziek. De verbindende muziek is van de hand van componist Mathilde Wantenaar. Zij onderscheidde zich tijdens compositiewedstrijden van het NBE door diepgang en engagement.