Archief Maas theater en dans - Uniform

Gefascineerd door het fenomeen volksdansen vraagt Nastaran Razawi Khorasani zich in deze dansperformance af hoe de huidige mens vorm en inhoud geeft aan gevoelens van saamhorigheid

Vier individuen proberen hun eigen identiteit af te leggen en op te gaan in de massa. De alledaagse handelingen van de vier vloeien langzaam over in een volksdans. Lukt het hen zichzelf te vergeten? ‘We leven in een sterk geïndividualiseerde wereld en zijn voortdurend bezig met wie we zelf zijn, wat onze mening is’, aldus de maakster. ‘Ik heb bewondering voor mensen die helemaal kunnen opgaan in een groep. In Uniform doen we een poging om de afkeer van het ego te laten zien.’ Na de première op festival Oerol 2018 kreeg Uniform tal van lovende recensies, vandaar dat de dansperformance wordt hernomen.

Foto: Noa Verhofstad, Nichon Glerum

  

ENGLISH
Fascinated by the phenomenon of folk dancing, Nastaran Razawi wonders in this dance performance in which way the present generation gives form and substance to the feeling of solidarity. Four performers attempt to discard their own identities in order to get lost in the crowd. Will they be able to abandon themselves?

"We live in a highly individualized world and are constantly working on who we are, what our opinion is," according the choreographer. ‘I admire people who are able to blend completely into a group. In Uniform we make an attempt to show the aversion of the ego.’ After the premiere at Oerol 2018, Uniform received numerous positive reviews, which is why the performance is being repeated.

Lage Kanaaldijk 112-113
6212 NA Maastricht
Telefoon 043- 323 32 65
uitbalie@maastricht.nl