Stichting VAK in uitvoering

Service voor mensen met een handicap of chronische ziekte, organisaties, overheden en instellingen.

Doelstellingen van Stichting VAK in uitvoering

* een helpende hand te bieden bij het aanvragen van subsidies;
*de te verkregen subsidies zowel inhoudelijk als financieel volledig te verantwoorden naar de subsidieverstrekkers;
*hulp te bieden, zoniet de volledige rol over te nemen bij het organiseren van activiteiten in de meest brede zin des woords;
*het initiëren, uitvoeren en ondersteunen van reeds bestaande en vernieuwende projecten en activiteiten op het gebied van zorg, welzijn, wonen en cultuur, seksualiteit, vrijetijdsbesteding, toegankelijkheid, voorzieningen en aanpassingen, mobiliteit en vakantie;
* individueel en collectief adviseren in de meest brede zin des woords;
*geven van scholing, training en cursussen;
*bundelen van bestaande en nieuwe informatie, teneinde deze op een overzichtelijke, beknopte duidelijk en eenvoudig te begrijpen manier te presenteren middels diverse media‐uitingen;
*signaleren, vertalen en bundelen van problematieken afkomstig van individuen en belangenverenigingen, teneinde deze te kunnen presenteren en aanbieden aan de belanghebbende in kwestie.

Doelgroep:

* mensen met een lichamelijke, psychische, verstandelijke en zintuiglijke beperking, chronisch zieken en ouderen;
*organisaties en instellingen die werkzaam zijn voor bovengenoemde mensen, zowel als vrijwilliger als professional;
* overheden en bedrijven die iets voor bovenstaande mensen willen organiseren.

Bereik:

de reikwijdte in het handelen van Stichting VAK in uitvoering is gericht op lokaal, gemeentelijk, provinciaal, landelijk. EuregionaaI en Europees niveau.

Misericordestraat 33
6211 XH Maastricht
Telefoon 043 3219149
info@vakinuitvoering.nl

Nieuws

Geen resultaten gevonden.

Agenda

Geen resultaten gevonden.