Stichting Popmuziek Limburg

Motiveren en het delen van kennis op het gebied van popmuziek

Stichting Popmuziek Limburg (SPL) is in 1984 opgericht met als doel de Limburgse popmuziek te stimuleren. SPL richt zich daarbij op zeven verschillende (Limburgse) doelgroepen:

• (Pop)muzikanten en bands
• Muziekliefhebbers
• Podia
• Muziekcollectieven
• Gemeenten
• Provincie
• Euregio

In samenspraak met al deze groepen wil SPL het Limburgs popmuziekklimaat verbeteren.

Stichting Popmuziek Limburg is er voor iedereen die zich in het Limburgse popveld beweegt (en zelfs daarbuiten). Zij moeten allen bij SPL terechtkunnen met vragen en problemen.

Anderzijds hoopt het dat muzikanten, bands, podia, overheden enz. ons verrijken met hun kennis, ervaring en ideeën, zodat er gezamenlijk voor kan worden gezorgd dat Limburg een vruchtbare bodem blijft voor bands!