Stichting Heiligdomsvaart Susteren

Eens in de zeven jaar staat Susteren in het teken van de Heiligdomsvaart.

HEILIGDOMSVAART SUSTEREN. QUO VADIS? WO HAER?
Eens in de zeven jaar staat Susteren in het teken van de Heiligdomsvaart. De Heiligdomsvaart zoals we die nu kennen is in Susteren in 1888 in ere hersteld. Sinds 1937 vormt het openluchtspel Weerlicht der Eeuwen een markant onderdeel van de Susterense Heiligdomsvaart en wordt de Heiligdomsvaart elke zeven jaar gehouden. De oorspronkelijke betekenis is ‘vaart of tocht naar de heiligdommen’. Met heiligdommen worden dan bedoeld de relieken, de stoffelijke resten van heilige personen of voorwerpen, die hen hebben toebehoord. In Susteren hebben we het dan over de heiligen die in Susteren in de 8e eeuw (Gregorius en Albericus) en in de 9e eeuw (Amelberga, Benedicta en Cecilia) leefden en in Susteren werden begraven. De Heiligdomsvaart zoals we die nu kennen is in Susteren in 1888 in ere hersteld. Sinds 1937 vormt het openluchtspel Weerlicht der Eeuwen een markant onderdeel van de Susterense Heiligdomsvaart en wordt de Heiligdomsvaart elke zeven jaar gehouden. De oorsprong van de Heiligdomsvaart in deze regio gaat terug naar de 14e eeuw. In Aken was de 7-jaarlijkse Heiligdomsvaart sedert 1349, in Maastricht vanaf 1391. Susteren bezat sinds 1447 het recht van reliekentoning zoals blijkt uit een pauselijk schrijven uit dat jaar, waarin onder andere een aflaat aan de Susterense reliekentoning werd verleend.

Salvatorplein
6114 Susteren
info@heiligdomsvaart.nl
Postadres
Secretriaat: Houtzagerstraat 11
6114 XR Susteren

Nieuws

Geen resultaten gevonden.

Agenda

Geen resultaten gevonden.