Schutterij St. Joseph Buchten

Schutterij St. Joseph Buchten is een vereniging, die zich tot doel stelt om een typisch stukje Limburgse folklore en traditie actief uit te dragen. Met circa 100 leden, waarvan er ruim 80 geüniformeerd zijn, behoort onze vereniging tot de grootste schutterijen in zowel Nederlands als Belgisch Limburg.

Bij gelegenheid van het honderdjarig bestaansfeest van de schutterij, in 1982, werd door wijlen Louis Houben een gedenkboek, het “Schuttersboek Buchten“, uitgegeven, waarin de schrijver op een historisch verantwoordde wijze de geschiedenis van “St. Joseph” heeft beschreven. Het zou te ver voeren om deze geschiedenis hier weer te geven, maar toch willen wij een aantal hoogtepunten belichten.

Hoewel in de statuten van onze vereniging de oprichtingsdatum 25 oktober 1882 is vastgelegd, kende de vereniging reeds voorgangers die onder de naam “schieters en gardeniers van Buchten” in 1841 langs de oude baan een erewacht vormden bij gelegenheid van het bezoek dat koning Willem II aan Maastricht bracht. De schutters werden hiervoor getrakteerd door de gemeente die de rekeningen van respectievelijk 3 gulden 92 cent en 2 gulden 53 cent betaalde aan de herbergiers Jozef Gijzendorf en Willem Mathias Lebens. Met haar ruim 120 jarig bestaan is St. Joseph de oudste vereniging van Buchten. In 1928 werd door het toenmalige bestuur van de schutterij een fanfare opgericht, die onder de naam “fanfare St. Jozef” eveneens zeer succesvol zou worden.

Bij koninklijk besluit van 12 december 1957 werden de statuten van de schutterij officieel erken

Nieuws

Geen resultaten gevonden.

Agenda

Geen resultaten gevonden.