Winnaar Leo Herberghsprijs: Maria Barnas

De derde winnaar van de Leo Herberghsprijs, een Limburgse prijs voor poëzie, is de dichteres Maria Barnas. Zaterdag 9 juli wordt de prijs aan haar uitgereikt in Schunck* Heerlen.

Op zaterdag 9 juli 2016 wordt de derde Leo Herberghs Poëzieprijs (LHPP) uitgereikt door stichting Dichter in Beeld. Maria Barnas is de winnaar van de derde LHPP. De winnende dichter ontvangt € 750,- en schrijft een kort gedicht dat door stichting Dichter in Beeld wordt uitgevoerd in een poëtische boomstam en geplaatst in het Limburgs landschap. Studenten Amber Haddad, jazz zangeres en pianist David Demuynck van Conservatorium Maastricht zorgen voor muziek. Vanaf 15 uur open deur. Er is gratis koffie, thee en literaire koek. Start literaire programma om 15.30 uur. Locatie: filmzaal Schunck* Glaspaleis (5e etage), 
Bongerd 18, Heerlen.

De Leo Herberghs Poëzieprijs wordt gedurende vijf jaar jaarlijks uitgereikt en is mogelijk gemaakt door een schenking van Leo en Cis Herberghs. Eerder wonnen Kreek Daey Ouwens (2014) en Emma Crebolder (2015) de prijs. De literaire boomstammen met hun dichtregels liggen in Voerendaal. Info dichterinbeeld.nl


Programma
15.00 uur: ontvangst met koffie/thee/fris
15.30: Start literair programma:

  • welkom door een bestuurslid van Dichter in Beeld
  • muzikale voordracht door Amber Haddad, jazzzangeres en pianist David Demuynck. Beiden zijn masterstudenten aan Conservatorium Maastricht
  • bekendmaking winnaar en toelichting door Gert Boonekamp, voorzitter jury
  • muzikale voordracht
  • voordracht van het gedicht dat de winnende dichter schreef voor deze prijs door de dichter zelf
  • muzikale voordracht
  • gratis koffie, thee en poëtische koek
  • toespraak over het werk van Maria Barnas door Muriël Steegstra, voormalig conservator Letterkundig Museum.
  • korte film over Leo Herberghs van Ine Sijben en Lars Konings
  • afsluiting door een bestuurslid van Dichter in Beeld

Initiatiefnemer van de Leo Herberghs poëzieprijs is:
De stichting Dichter in Beeld.
Het project is mede mogelijk gemaakt door een gift van Leo en Cis Herberghs 

Bongerd 18
6411 JM Heerlen
Telefoon +31 (0)45 – 577 22 00