OZM (Overlegorgaan Zanggezelschappen Maastricht)

Het overlegorgaan voor de door de gemeente Maastricht gesubsideërde koren.

Aan het O.Z.M. zijn verbonden alle Maastrichtse zanggezelschappen, die een jaarlijks subsidie van de gemeente Maastricht ontvangen op grond van de Subsidieverordening Vrijwilligersactiviteit (amateurkunsten).

Het doel van het O.Z.M. is het coördineren van de gemeenschappelijke belangen van de gezelschappen in de ruimste zin van het woord.

In de ledenvergadering van het O.Z.M. regelen de zanggezelschappen o.a. het voorstel aan het College van Burgemeester en Wethouders voor de toekenning van de organisatie van het jaarlijkse OZM-Korenconcert.

Het bestuur van het O.Z.M. wordt gevormd door afgevaardigden van de aangesloten zanggezelschappen.

 

jmm.claessens@gmail.com
Postadres
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

Nieuws

Geen resultaten gevonden.

Agenda

Geen resultaten gevonden.