Overgangszone

Kunst en onderzoek in het ENCI-gebied

Het ENCI-gebied is een experiment in ‘het verenigen van het onverenigbare’. Maar wat is eigenlijk de onverenigbare kwaliteit van het gebied? En voor wie, waar en op welke manieren speelt deze onverenigbaarheid een rol? 

Deze vragen staan centraal in het kunst- en onderzoeksproject ‘OVERGANGSZONE’, waarin kunstenaars op zoek gaan naar de kwaliteit van een complexe, oude plaats, die zich niet zomaar prijsgeeft. Kunstenaars onderzoeken de verschillende verborgen noties van plaats, die een rol spelen in het transformatieproces van de ENCI. Dat doen zij in nauwe samenwerking met partijen, die betrokken zijn bij dat transformatieproces. Gedurende anderhalf jaar bestuderen 12 kunstenaars de groeve en haar gebruikers, en zullen zij via verschillende publieksmomenten, rondleidingen en presentaties hun onderzoek en werk tonen. In het werk dat zij doen, maken zij de onverenigbaarheid van het ENCI-gebied aanwezig, ervaarbaar en bespreekbaar. Daarmee geven zij mede vorm aan deze plaats in verandering: de ENCI, overgangszone naar de toekomst.

Meer info: overgangszone.nl

Facebook

Lage Kanaaldijk 115
6212 NA Maastricht

Nieuws

Geen resultaten gevonden.

Agenda

Geen resultaten gevonden.