Orbis zorgcentrum Lemborgh

Lemborgh ligt in de Sittardse wijk Limbrichterveld. Het zorgcentrum vormt het hart van de wijk en wordt omringd door een middelbare school, basisschool en uitgebreid winkelcentrum. Blikvanger van en vóór het zorgcentrum is de grote marmeren appel waarvan een partje ontbreekt. Het opvallende kunstwerk, staat symbool voor het leven, dat ondanks beperkingen toch mooi en de moeite waard kan zijn

Het zorgcentrum biedt op 3 afdelingen zorg aan psychogeriatrische cliënten en op 2 afdelingen aan somatische cliënten, waarbij zowel chronische zorg als ook reactivering hoog in het vaandel staan met een brede inzet van deskundige professionals.  

Thuis zoals thuis hoort te zijn
Orbis Lemborgh is een geïntegreerd ‘dorp’ waar veel mensen zich snel thuis voelen. Er is een speelkamer voor de (achter) kleinkinderen die op bezoek komen en er zijn ruimtes voor activiteiten en feesten, waaronder een sfeervol bruin café. Kinderen van de nabij gelegen basisschool komen regelmatig op bezoek,dit tot groot genoegen van de bewoners.

Zorg vanuit beleving cliënt
Het zorgcentrum biedt ondersteuning en geborgenheid aan mensen die geestelijke of lichamelijke beperkingen hebben. Onze zorg baseren we op de visie van 'Belevingsgerichte zorg'. De mate van dementie en de bijbehorende behoeften brengen we in kaart. De zorg, de bejegening en het activiteitenaanbod sluiten op deze behoeften aan. De belevingswereld en gevoelens nemen we serieus. Een van de doelen daarbij is om de mogelijkheden die ieder mens heeft zo goed mogelijk te benutten. Medewerkers van Lemborgh houden steeds rekening met de vraag hoe bewoners en gasten de zaken zelf thuis zouden aanpakken. Dat is richtinggevend voor de gehele ondersteuning die Lemborgh biedt.

Orbis Lemborgh heeft een royale tuin, met wandelpaden die ook geschikt zijn voor gebruik van rollator en rolstoel. De tuin is prachtig aangelegd met borders, een waterspiegel met fontein en fruitbomen. In de zomer kunnen er pruimen, appels en peren geplukt worden. Er zijn gezellige zitjes om uit te rusten en te genieten van het uitzicht. De tuin wordt druk bezocht door allerlei vogels.
Heel bijzonder is het kleine kapelletje met Maria-altaar en de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken.

Elk jaar is er een processie in Lemborgh  met medewerking van de parochie en de scholen uit de buurt. De processie eindigt bij de Mariakapel in de tuin.

6130 MB Sittard
Telefoon 088 - 459 7777.

Nieuws

Geen resultaten gevonden.

Agenda

Geen resultaten gevonden.