Archief Love Letters - Carte Blanche voor Krista Audere

Cappella Amsterdam

Cappella Amsterdam m.m. VU-kamerkoor*
Krista Audere dirigent | Maartje van de Wetering voordracht

Ton de Leeuw Prière
Arvo Pärt And I heard a voice…
Alfred Schnittke Three Sacred Hymns
Arvo Pärt Gebed na de Kanon (uit Kanon Pokajanen)

Pauze

Peteris Vasks Pater noster
Krists Auznieks Song of Myself * wereldpremière

Cappella Amsterdam, een van de vocale topensembles van Neder­land, wordt internationaal veelvuldig uitgenodigd en gelauwerd. Onder leiding van de jonge Krista Audere, opgegroeid in de rijke Letse koorcultuur, vertolkt het ensemble muzikale smeekbeden in de vorm van intieme liefdesbrieven, met werken van Pärt, Vasks, Auznieks, Schnittke en De Leeuw.

Actrice Maartje van de Wetering draagt gedeelten voor uit briefwisselingen tussen onder anderen Jean­Paul Sartre en Simone de Beauvoir, Jonny Cash en June Carter, Beethoven aan zijn ‘eeuwige geliefde’ en anderen.