Archief The Floor is Lava

Het kunstenaarsduo Sander Breure & Witte van Hulzen bevolkt in de theatrale tentoonstelling The Floor is Lava Marres met sculpturen en geboetseerde portretten van mensen in alledaagse omgevingen

De figuren zijn gemaakt van allerlei materialen zoals klei, textiel en hout. Ze hebben expressieve gezichten, maar zijn verder schetsmatig opgezet met stokbenen, halve torso’s en hangende lappen textiel. De gezichten lijken maskers, los van de lichamen waardoor ze worden ondersteund. Ze leunen tegen een wand, zitten op van bijeengeraapte materialen samengestelde stoelen, staan voor een loket, of wachten op een arriverende trein. Het zijn toneelspelers op zoek naar een voorstelling. Tegelijkertijd vormen ze composities van identiteit, dat vluchtige moment van stilstand in een wereld die in voortdurende beweging is. De premisse hierachter is dat mensen altijd een rol spelen, in elke omgeving anders, met specifieke karaktertrekken en lichaamstaal.

De titel is ontleend aan een kinderspel waarin deelnemers op afroep onmiddellijk hun voeten van de vloer moeten halen en een houding aannemen, alsof ze versteend zijn in standbeelden. Het vloeibare karakter van de vloer suggereert hier een extra betekenis van een wereld waarover we geen controle hebben, van gedeelde normen die vervagen en een toekomst die onzeker is. De figuren bevolken het podium dat overblijft wanneer alle vaste waarden zijn verdampt.

 

Bio
Sander Breure en Witte van Hulzen wonen en werken beiden in Amsterdam. Breure studeerde af aan het Koninklijk Conservatorium, Den Haag, en Van Hulzen behaalde zijn diploma bij ArtEZ in Arnhem. Hun multidisciplinaire praktijk is gebaseerd op onderzoek naar de lichaamstaal en de interpretatie ervan. Hun werk was te zien in solo- en groepspresentaties in binnen- en buitenland, waaronder MACBA Barcelona en Museum Boijmans van Beuningen Rotterdam in 2018, Centraal Museum Utrecht in 2017, Contour 7, de biënnale voor het bewegende beeld, Mechelen, in 2015 en het Stedelijk Museum Amsterdam in 2014. Ze waren residents bij CCA Zamek Ujazdowski, Warschau in 2015; bij de Foundation of the Arts NYFA, New York in 2012; bij Hangar in Barcelona, 2010; en Platform Garanti in Istanbul, 2009. In 2016 en 2017 namen ze deel aan het residentieprogramma van de Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam. Hun werk werd bekroond met de Charlotte Köhlerprize in 2018, de hoofdprijs op het Seoul New Media Festival in 2016, de René Coelho-prijs en de TENT Academy Award in 2009.

 

ENGLISH

For the theatrical exhibition The Floor is Lava,artist duo Sander Breure and Witte van Hulzen will populate Marres with sculptures and molded portraits of people in everyday environments. Made from different materials, clay, cloth, wood, the figures have expressive faces, but are otherwise sketchily composed with stick legs, half torso’s and loosely hanging pieces of cloth.The faces seem mask-like, unrelated to the bodies that support them. They lean against a wall, sit on makeshift chairs, queue at a ticket office, or wait on a platform for a train to arrive at the station.They are actors in search of a play, as much as they are compositions of identity, that fictional moment of stasis in a world that is constantly on the move. The premise here is that people always play a role, different in every situation, with specific character traits and body language.

The title derives from a children’s game in which on command the players immediately have to get their feet off the floor and freeze in a certain position, as if they have been turned into statues.The liquid floor in the game suggests the added meaning of a world that is beyond our control, of shared values that are dissipating, and a future that has become uncertain. The figures inhabit the stage that is left when all that is solid has melted into air.

Biography
Sander Breure and Witte van Hulzen both live and work in Amsterdam. Breure graduated from the Royal Conservatory, The Hague, and Van Hulzen graduated from ArtEZ in Arnhem. Their multidisciplinary work is based on research about body language and its interpretation. Their work has been shown in solo and group presentations at home and abroad, including at MACBA Barcelona and Museum Boijmans van Beuningen Rotterdam in 2018, Centraal Museum Utrecht in 2017, Contour 7, the biennial for the moving image, Mechelen in 2015 and the Stedelijk Museum Amsterdam in 2014. They have been artists in residence at CCA Zamek Ujazdowski Warsaw in 2015, at the Foundation of the Arts NYFA New York in 2012, at Hangar Barcelona, 2010 and Platform Garanti, Istanbul in 2009. In 2016 and 2017, they took part in the residency programme of the Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam. Their work was awarded the the Charlotte Köhlerprize in 2018,  first prize at the Seoul New Media Festival in 2016, the René Coelho Prize and the TENT Academy Award in 2009.

 

Capucijnenstraat 98
6211 RT Maastricht
Telefoon 043-3270207
info@marres.org