Archief Opening tentoonstelling The Floor is Lava

Tijdens de TEFAF opent Marres The Floor is Lava, een spectaculaire multimedia installatie die bezoekers onderdompelt in een omgeving van mensgrote sculpturen en geboetseerde portretten. Het is de eerste grote solo tentoonstelling van de jonge Nederlandse kunstenaars Sander Breure en Witte van Hilzen

Het kunstenaarsduo Sander Breure & Witte van Hulzen bevolkt in de theatrale tentoonstelling The Floor is Lava Marres met sculpturen en geboetseerde portretten van mensen in alledaagse omgevingen. De figuren zijn gemaakt van allerlei materialen zoals klei, textiel en hout. Ze hebben expressieve gezichten, maar zijn verder schetsmatig opgezet met stokbenen, halve torso’s en hangende lappen textiel. De gezichten lijken maskers, los van de lichamen waardoor ze worden ondersteund. Ze leunen tegen een wand, zitten op van bijeengeraapte materialen samengestelde stoelen, staan voor een loket, of wachten op een arriverende trein. Het zijn toneelspelers op zoek naar een voorstelling. Tegelijkertijd vormen ze composities van identiteit, dat vluchtige moment van stilstand in een wereld die in voortdurende beweging is. De premisse hierachter is dat mensen altijd een rol spelen, in elke omgeving anders, met specifieke karaktertrekken en lichaamstaal.

De titel is ontleend aan een kinderspel waarin deelnemers op afroep onmiddellijk hun voeten van de vloer moeten halen en een houding aannemen, alsof ze versteend zijn in standbeelden. Het vloeibare karakter van de vloer suggereert hier een extra betekenis van een wereld waarover we geen controle hebben, van gedeelde normen die vervagen en een toekomst die onzeker is. De figuren bevolken het podium dat overblijft wanneer alle vaste waarden zijn verdampt.

 

ENGLISH
For the theatrical exhibition The Floor is Lava,artist duo Sander Breure and Witte van Hulzen will populate Marres with sculptures and molded portraits of people in everyday environments. Made from different materials, clay, cloth, wood, the figures have expressive faces, but are otherwise sketchily composed with stick legs, half torso’s and loosely hanging pieces of cloth.The faces seem mask-like, unrelated to the bodies that support them. They lean against a wall, sit on makeshift chairs, queue at a ticket office, or wait on a platform for a train to arrive at the station.They are actors in search of a play, as much as they are compositions of identity, that fictional moment of stasis in a world that is constantly on the move. The premise here is that people always play a role, different in every situation, with specific character traits and body language.

The title derives from a children’s game in which on command the players immediately have to get their feet off the floor and freeze in a certain position, as if they have been turned into statues.The liquid floor in the game suggests the added meaning of a world that is beyond our control, of shared values that are dissipating, and a future that has become uncertain. The figures inhabit the stage that is left when all that is solid has melted into air.

Capucijnenstraat 98
6211 RT Maastricht
Telefoon 043-3270207
info@marres.org