Archief Museum Motus Mori; Preserving the human

De Duitse choreografe Katja Heitmann (1987) gaat met haar dansers voor Marres een fysieke tentoonstelling maken. Museum Motus Mori; een museum voor de uitstervende beweging

Een choreografie voor het sleutelbeen, een dans van navel, buikvet en ribbenkast, de anatomie van een zucht…

Katja is gefascineerd door het efficiëntie-denken. Voortschrijdende technologie stelt de mens in staat haar leefwereld verregaand te ‘optimaliseren’. Zal de mens uiteindelijk zichzelf optimaliseren? Wat betekent dat voor het menszijn?
Katja denkt dat bepaalde – menselijke – bewegingen ‘met uitsterven bedreigd’ worden. Bewegingen die nutteloos zijn of niet efficiënt zullen in onze controlemaatschappij langzaam maar zeker verdwijnen. Wat zijn de bewegingen die de mens tot mens maken? Kan men die menselijke beweging bewaren?
Zes weken lang, vijf uur per dag, gaan tien dansers de uitdaging aan om uitstervende bewegingen te preserveren. Elke dag vertalen ze die via choreografische sculpturen in hun lichaam. Ze zoomen in op de menselijke motoriek en ontrafelen die in anatomische patronen, structuren, schijnbaar eeuwigdurende loops. Ze blijven bewegen, ze blijven zoeken, elke dag opnieuw… Als bezoeker wordt je uitgenodigd, om de dansers gedurende deze zes weken te volgen in deze – letterlijk – continue voortbewegende expositie. Kom gerust vaker terug. Voor het project Motus Mori wordt samengewerkt door Stichting This is not a show/ Katja Heitmann, Marres Huis voor Hedendaagse Cultuur, STRP Art & Technology Festival, tanzhaus NRW en DansBrabant.

 

ENGLISH
A choreography for the collarbone, a dance of bellybutton, stomach fat and ribcage, the anatomy of a sigh. German choreographer Katja Heitmann (1987) and her dancers will create a physical exhibition for Marres. Museum Motus Mori; a museum for movements that are facing extinction. Heitmann is fascinated by efficiency reasoning. Technological progress allows humans to thoroughly ‘optimize’ their living environments. Will mankind end up optimizing itself? Will movements that are useless or inefficient in our control society slowly but surely fade away? Can we store those human movements? For six weeks, five hours a day, ten dancers will take on the challenge of preserving movements that risk becoming extinct. Each day they will zoom in on human motorics and dissect it into anatomical patterns, structures, seemingly everlasting loops. They keep on moving, they keep on searching, each day anew. Visitors are invited to follow the dancers over the course of these six weeks in an exhibition that is continuously moving forward.
The project Motus Mori is a collaborative project withSTRP Art & Technology Festival, Tanzhaus NRW and DansBrabant.

Capucijnenstraat 98
6211 RT Maastricht
Telefoon 043-3270207
info@marres.org