Archief Currents #6

In 2018 presenteren Marres Maastricht en Z33 Hasselt samen de tentoonstelling Currents #6. Currents is een jaarlijkse groepstentoonstelling met werk van recent afgestudeerde kunstenaars van academies in België, Duitsland en Zuid-Nederland. De tentoonstelling wordt ingebed in een ruimer begeleidingstraject waarin training, netwerk en professionalisering centraal staan. Het traject wordt gezamenlijk door Marres en Z33 georganiseerd en gecommuniceerd.

 

 

Met Currents treedt Marres, Huis voor Hedendaagse Cultuur in Maastricht, op als platform voor startende kunstenaars en curatoren, om zo bij te dragen aan een internationale infrastructuur voor talentontwikkeling. Diezelfde doelstelling streeft Z33 – Huis voor Actuele Kunst in Hasselt ook na in haar werking. Met Z33 Talent wil Z33 een motor zijn voor talentontwikkeling.

Na vijf edities is Currents een bewezen platform voor startende kunstenaars en curatoren. De afgelopen jaren hebben 95 kunstenaars van 12 academies werk tentoongesteld, presentaties gegeven en deelgenomen aan workshops. Door hun deelname gaven 12 beloftevolle, internationale curatoren hun carrière een stevige boost.

Het volledige traject (oproep, selectie, training, netwerk en professionalisering curatoren en kunstenaars) wordt gezamenlijk georganiseerd en gecommuniceerd door Z33 en Marres. De tentoonstelling zal wisselend in Maastricht en in Hasselt plaatsvinden. Currents#6 opent op woensdag 12 december 2018 in Maastricht. Currents#7 is vanaf december 2019 te zien in Hasselt.

 

 

ENGLISH
In 2018, Marres Maastricht and Z33 Hasselt jointly present the exhibition Currents #6, an annual group exhibition, showcasing works by recently graduated artists from art academies in Belgium, Germany, and the southern Netherlands. The exhibition will be embedded in a broader guidance trajectory in which training, networking and professionalization are central. 

With Currents, the House for Contemporary Culture of Maastricht, Marres, acts as a platform for up-and-coming artists and curators to contribute to an international infrastructure for talent development. Z33 – House for Contemporary Art in Hasselt also pursues this same objective in its operations. With Z33 Talent, Z33 aims to be a driving force for talent development.
After five editions, Currents is a secure platform for young artists and curators. Over the past years, 95 artists from 12 academies have exhibited their work, have given presentations, and participated in workshops. By participating in the project, 12 young international curators have given their careers a considerable boost.

The sixth edition of Currents #6 opens on Wednesday 12 December 2018 at Marres Maastricht. Currents #7 will be on view at Z33 in Hasselt in December 2019.

 

Capucijnenstraat 98
6211 RT Maastricht
Telefoon 043-3270207
info@marres.org