Zaank en Speulgezelsjap Maos en Neker

Maastrichtse amateur zanggezelschap Maos en Neker is een koor dat eens in de twee jaar een dialectproductie op de planken brengt en ons motto is: Zingentere, Speulentere en Ammezere!

In de loop van de afgelopen 33 jaar heeft het koor dankzij haar enthousiasme, inzet en veelzijdigheid blijk gegeven van een lange adem en heel wat op haar zang. Inmiddels heeft Maos en Neker al heel wat muzikale theaterprodukties in het Maastrichtse dialect op de planken gebracht en zich op die manier sterk gemaakt voor het behoud van een typische vorm van Maastrichtse volkscultuur. Ondanks de amateurstatus van het koor worden de grote produkties zo professioneel mogelijk aangepakt. Waren die in de beginjaren van het koor met name gericht op operette, meer en meer zijn we  er in geslaagd om in de loop der jaren  een eigen profiel te ontwikkelen met gebruik making van diverse muziek- en speelstijlen. Dit wordt door het bezoekende publiek erg gewaardeerd. Wilt u ons beter leren kennen, dan verwijzen we u graag naar onze website www.maosenneker.nl 

 
Tongerseweg 335a ( repetitielokaal)
6213 GD Maastricht
Telefoon 043-3436134 / 0610432727 ( secr)
maosenneker@gmail.com
Postadres
Saturnushof 49
6215 XB Maastricht

Nieuws

Geen resultaten gevonden.

Agenda

Geen resultaten gevonden.