Archief Gewoon zeggen hoe het zit: Griekse tragedie over waarheid in het publieke debat

Lezingen over Grieken en Oudheid

Op donderdag  4 oktober 2018  zal  Esmée Bruggink, classica en promovenda aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, de aftrap verzorgen met de lezing: Gewoon zeggen hoe het zit: Griekse tragedie over waarheid in het publieke debat. Esmée doet onderzoek naar het genre van de tragedie als 'medium', te weten: op welke manier werd er vanaf het klassieke toneel gereflecteerd op politieke en maatschappelijke kwesties? Centraal staat de tragedie Fenicische Vrouwen (voor het eerst opgevoerd in 409 voor Christus), waarin twee broers verwikkeld raken in een machtsstrijd en met elkaar in debat gaan over wie er in zijn recht staat. Eén van hen beweert geen ‘handige argumenten’ aan te hoeven voeren: wat hij zegt is tenslotte gewoon waar. Deze ‘anti-retoriek’ is een problematische tactiek in een roerige periode van de Atheense democratie. In het huidige politieke klimaat van de Verenigde Staten, Duitsland of Nederland valt een vergelijkbare tendens te bespeuren. In deze lezing gaat Esmée dieper in op deze vergelijking en op de vraag welke kritische rol moderne media hierin (kunnen) vervullen. 

De lezingen zullen plaatsvinden vanaf 19.30 uur in het Sint Maartenscollege, Noormannensingel 50 te Maastricht.

donderdag 8 november 2018 Dr. Eva Kaptijn: Een toekomst voor oude inzichten. Hoe kan archeologische kennis van waterbeheer van nut zijn in moderne samenlevingen?

donderdag 6 december 2018 Prof. dr. Bert van der Spek: Alexander de Grote in Babylonisch perspectief.

donderdag 10 januari 2019  Drs. Theo Krispijn: De zondvloed ter discussie.

donderdag 14 februari 2019  Drs. Maurits Lesmeister: Verpletterende liefde. (Ovidius-examen)

donderdag 14 maart 2019  Dr. Gemma Jansen: De Romeinse bouwplaats. Op zoek naar steenhouwers en metselaars.

donderdag 4 april 2019   Dr. Rogier van der Wal: Over vrijheid, de weerbare democratie en de (on)tevreden burger. (Herodotus-examen)