Limburgse Organisatie voor Amateurfilmers (LOVA)

Wat de KNVB Limburg voor de Voetballer is, is de LOVA voor de amateurfilmer.

Elke aangesloten club wordt door een afgevaardigde in de Lovaraad vertegenwoordigd.

Deze Lovaraad komt vier maal per jaar bijeen. Hier worden plannen gemaakt, clubervaringen uitgewisseld, cursussen georganiseerd en bepaalde standaard-activiteiten aangestuurd.

Door een goede samenwerking met het CVA (Centrum voor Amateurkunsten) en de provincie Limburg zijn wij in staat cursussen aan te bieden en onze clubs bij projecten te begeleiden en ook financieel te steunen.

Wij zijn aangesloten bij de NOVA, de Nederlandse Organisatie van Audiovisuele Amateurs, en de UNICA, een wereldwijde organisatie van 33 nationale amateur-federaties. Wij onderhouden een Lovatheek, met uitsluitend amateurfilms. Ook kunnen we gebruik maken van de Novatheek. Films uit Lova- en Novatheek kunnen door onze clubs kostenloos gehuurd worden.

Elk jaar organiseert de LOVA in samenwerking met haar leden o.a.

  • De Limburgse Filmdagen
  • De InterClubOntmoeting
  • De Besturendag
  • Cursussen voor beginners
  • Workshops voor gevorderden

Alle leden van de filmclubs ontvangen 6 keer per jaar het federatieblad LOVA-Signalen 
vol met wetenswaardigheden, tips, opinies en mededelingen over activiteiten

consulent film & fotografie en PR & communicatie Huis voor de Kunsten Limburg-

Patricia Peters
tel: 0475 - 399 278
Kappellerlaan 36
6041 JC Roermond
Telefoon 0475 399 278
ppeters@hklimburg.nl

Nieuws

Geen resultaten gevonden.

Agenda

Geen resultaten gevonden.