Zang Klassiek

De stem is een mooi en veelzijdig "instrument"! Het mooie van zingen is dat je geen instrument nodig hebt om geluid te produceren. Je stem heb je natuurlijk altijd bij je. Om zangles te kunnen nemen heb je een gezonde stem en een muzikaal gehoor nodig.

Vooraf wordt er een stemtest afgenomen om de mogelijkheden van de stem te kunnen bepalen. Tijdens de lessen wordt de stem ontwikkeld voor individueel gebruik of om in koorverband te kunnen zingen. Het leren bespelen van een akkoordinstrument is zeker aan te bevelen.
 
REPERTOIRE
Lied, stemoefeningen, opera, operette en musical.
SAMENSPELMOGELIJKHEDEN
In kleine vocale ensembles, kamerkoren, kerkkoren
en profane koren.
LEEFTIJD
In overleg met docent.
INDIVIDUEEL OF GROEPSLES
Individueel of in kleine groepjes.
WANNEER
In overleg met docent.
DOCENTEN
Heidi Klinkers.