Trombone kinderen

De trombone is een koperen blaasinstrument, dat nauw verwant is aan de trompet. Trombone betekent letterlijk ‘grote trompet’, maar het onderscheidt is duidelijk hoorbaar omdat de trombone lager klinkt.

De meest gebruikte trombone is de tenor trombone. Het is mogelijk om Bas- en Alt trombone te studeren. En omdat er tegenwoordig ook kindertrombones worden gemaakt is starten op jonge leeftijd mogelijk.

REPERTOIRE
Alle genres; van hedendaagse tot klassieke
muziek en pop/jazz. Het repertoire wordt
samengesteld in overleg met de cursist.
SAMENSPELMOGELIJKHEDEN
Koperensemble, gemengd ensemble,
symfonieorkest, harmonieorkest, fanfare,
brassband, jazzband en big band.
LEEFTIJD
Vanaf 10 jaar.
HUREN OF KOPEN
Huren is mogelijk.
Bij aanschaf van een instrument even overleggen
met de docent. Een studietrombone kost € 500,-.
INDIVIDUEEL OF GROEPSLES
Individueel of in kleine groepen.
WANNEER
In overleg met docent.
DOCENT
Ton Janssen.
Sint Maartenspoort 2
6221BA Maastricht
Telefoon (+31 - 043)3505669
info@kumulus.nl