Piano (Elektrische Piano) Lighthouse of Music

De piano ( el. piano) is een instrument waarmee je alle kanten uit kunt. Vanaf het begin wordt gewerkt aan de juiste houding, noten lezen, ritmes klappen, intervallen herkennen, akkoordkennis, toonladders spelen en improviseren.

Je leert in de begeleidende sfeer te spelen maar ook solistisch. Er wordt onderwijs gegeven dat toegespitst is op de wensen van de leerling en tegelijkertijd wordt spelenderwijs zijn of haar horizon verbreed.De overstap naar piano klassiek of piano pop/jazz is geen enkel probleem.

REPERTOIRE
Van jazz tot actuele top-40 muziek.
SAMENSPELMOGELIJKHEDEN
Pop, jazz, blues, swing in bands van diverse samenstellingen.
LEEFTIJD
Vanaf 8 jaar.
HUREN OF KOPEN
Huur/huurkoop is via diverse firma’s mogelijk.
Aanschaf na overleg met docent.
INDIVIDUEEL OF GROEPSLES
Individueel of in kleine groepen.
WANNEER
In overleg met docent.
DOCENT
Frans van Libergen.