Fagot

De fagot is het grootste houten blaasinstrument. De warme klanken van dit instrument worden geproduceerd door middel van een dubbel riet. Hij heeft een uniek timbre. Van donker en vol in de laagte tot een lyrische klank in het hoge register.

REPERTOIRE
Solowerken en ensemblemuziek van de oudheid 
tot nu. Variërend van Bach tot popmuziek.
SAMENSPELMOGELIJKHEDEN
Kwartet, blaasensemble, gemengd ensemble,
continuo spel, harmonieorkest, symfonieorkest.
LEEFTIJD
Vanaf 10 jaar. Afhankelijk van de fysieke
ontwikkeling van de leerling.
HUREN OF KOPEN
Huur/huurkoop is mogelijk.
Aanschaf na overleg met docent.
INDIVIDUEEL OF GROEPSLES
Individueel of in kleine groepen.
WANNEER
In overleg met docent.
DOCENT
Michel Bergenhuizen.