Archief GEANNULEERD - Kumulus Flamenco weekend

Tijdens het Kumulus Flamenco weekend kun je je 4 dagen onderdompelen in de flamenco. Het bestaat uit prachtige choreo- en techniek-workshops gegeven door gastdocent Paco Mora en kennismakingsworkshops door Kumulus Flamenco docente Marta Flendrig. De afsluiting is bij het Theater Aan Het Vrijthof met de flamenco voorstelling: ‘Cuentos de azúcar' van danseres Eva Yerbabuena, van de Flamenco Biënnale 2020. Als kers op de taart een Flamenco lezing op zaterdag 14 mei voor maar € 5

*Nederlands

Kennismakingsworkshop door Marta Flendrig
Een Flamenco Dans workshop voor volwassenen zonder danservaring. Flamenco is een temperamentvolle dansvorm vol passie, trots en plezier. De dans is afkomstig uit het Spaanse Andalusië; dat zie, voel en hoor je! De zwiepende rokken, zwoele gitaarmuziek en het ritmische handgeklap maken de flamenco een dans waar je ongetwijfeld plezier aan zult beleven. Schrijf je dus zeker in als je nog nooit flamenco hebt gedanst, maar het wel graag wilt leren. 

Kledij: flamenco-schoenen of schoenen met stevige (blok-)hak, vrouwen lange,wijde rok. (Heb je deze kleidij niet? Dat is oké!)

Smaakt het naar meer? De wekelijkse beginners les is elke maandag van 18.30u-19.30u.

 

Bekijk hier het gehele programma van het Kumulus Flamenco Weekend:

14-17 maart 2020

 • Flamenco Lezing | 14e | 20u-22u | €5 | Kumulus Muziekschool / Kumulus Dans, St. Maartenspoort 2

 • Paco Mora | Básico | 14e & 15e | 11u-13u | min. 1 jr ervaring | €65 | Kumulus Herbenusstraat 89

 • Paco Mora | Intermedio | 14e & 15e |13.30-15.30 | min. 4 jr ervaring | €65 | Kumulus Herbenusstraat 89

 • Paco Mora | Avanzado | 14e & 15e | 16u-18u | min. | 6 jr erv.| €65  | Kumulus Herbenusstraat 89

 • Flamenco Kennismaking workshop | 15e | 11u-13u | €9.50 | Kumulus Herbenusstraat 89

 • Paco Mora Techniek Intermedio | 16e | 19u-20u | €25 (Kum. dansers €15) | Kumulus Herbenusstraat 89

 • Paco Mora Techniek Avanzado | 16e | 20u-21u | €25 (Kum. dansers €15) | Kumulus Herbenusstraat 89

 • Op de 17e gaan we naar de Flamenco Dansvoorstelling van danseres Eva Yerbabuena. Wanneer u een workshop volgt kunt u al voor €10 naar de voorstelling! Bij het kopen van een workshop ontvangt u de code om de korting te krijgen. Voor meer informatie over de show, zie Theater Aan Het Vrijthof.nl https://www.theateraanhetvrijthof.nl/voorellings/dans/eva-yerbabuena-cuentos-de-azucar-sugar-tales

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*English


Kumulus Flamenco Weekend 2020
The Kumulus Flamenco Weekend brings you 4 days of flamenco. There are various superbe workshops by dancer and choreographer Paco Mora, and an introduction workshop by Kumulus' Flamenco teacher Marta Flendrig. The Grand Finale will be at the Theater Aan Het Vrijthof : the flamencoshow "Cuentos de azúcar" by Eva Yerbabuena. As icing on the cake there is a Flamenco lecture on Saturday May 14th for only € 5!

Beginners Workshop Flamenco

A Flamenco Dance workshop for adults without any dance experience. Flamenco is a temperamental dance form full of passion, pride and pleasure. The dance comes from the Spanish Andalusia; you see, feel and hear that! The sweeping skirts, sultry guitar music and the rhythmic clapping of hands make flamenco a dance that you will undoubtedly enjoy. So be sure to register if you have never danced flamenco, but would like to learn it.

Clothing: flamencoshoes or shoes with a strong heel, a long skirt for women. If you don't have it or are a man that's okay!

 

View the entire program of the Kumulus Flamenco Weekend here:

March 14-17, 2020

 • Flamenco Lecture | 14th | 20h-22h | €5

 • Paco Mora Básico 14th and 15th | 11h-13h | min. 1 year experience | €65

 • Paco Mora Intermedio | 14th and 15th | 13.30h - 15.30h | min. 4 year experience | €65

 • Paco Mora Avanzado 14th and 15th | 16h-18h | min. | 6 year exp. | €65

 • Flamenco Introduction workshop | 15th | 11h-13h | €9.50

 • Paco Mora Technology Intermedio | 16th | 19h-20h | €25 (Kum. dancers €15)

 • Paco Mora Technique Avanzado | 16th | 19h-20h | €25 (Kum. dancers €15)

 • On the 17th we will go to the Flamenco Dance Show by dancer Eva Yerbabuena. If you follow a workshop you can already go to the show for € 10! When buying a workshop you will receive the code to get the discount. For more information about the show, see Theater Aan Het Vrijthof.nl https://www.theateraanhetvrijthof.nl/voorellings/dans/eva-yerbabuena-cuentos-de-azucar-sugar-tales

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*Espanol

Kumulus fin de semana flamenco 2020
El  Kumulus Flamenco Weekend te traerá 4 días de flamenco. Podrás apuntarte a los diferentes cursillos del bailaor y coreógrafo Paco Mora, o iniciarte en el baile flamenco con Marta Flendrig, profesora de flamenco de Kumulus. Gran final de este fin de semana será el espectáculo ‘Cuentos de azúcar’  de la bailaora Eva Yerbabuena en el Theater aan het Vrijthof. Como guinda del pastel, ¡una lectura sobre el flamenco el sábado 14 de mayo por solo 5 €!

Taller para principiantes Flamenco

Un taller de baile flamenco para adultos sin experiencia en danza. El flamenco es una forma de baile llena de pasión, orgullo y placer. El baile proviene de Andalucía; ves, sientes y escuchas eso! Las amplias faldas, la música sensual de guitarra y las palmas rítmicas de las manos hacen del flamenco un baile que sin duda disfrutarás. Así que asegúrate de registrarte si nunca has bailado flamenco, pero te gustaría aprender.

Ropa : zapatos de baile flamenco, o zapatos con tacones fuertes, falda con vuelo para las mujeres.

Vea el programa completo del fin de semana flamenco de Kumulus aquí:

14-17 de marzo de 2020

 • Lectura sobre Flamenco | 14 | 20h-22h | 5 €

 • Paco Mora Básico 14 y 15 | 11h-13h | min. 1 año de experiencia | 65 €

 • Paco Mora Intermedio | 14 y 15 | 13.30h - 15.30h | min. 4 años de experiencia | 65 €

 • Paco Mora Avanzado 14 y 15 | 16h-18h | min. El | 6 años de exp. | 65 €

 • Taller de Introducción al Flamenco | 15 | 11h-13h | € 9.50

 • Paco Mora Técnica Intermedio | 16 | 19h-20h | 25 € (bailarines Kum. 15 €)

 • Paco Mora Técnica Avanzado | 16 | 19h-20h | 25 € (bailarines Kum. 15 €)

 • El día 17 iremos al espectáculo de baile flamenco de la bailaora Eva Yerbabuena. ¡Si sigues un taller ya puedes ir al espectáculo por 10 €! Al comprar un taller, recibirá el código para obtener el descuento. Para obtener más información sobre el espectáculo, consulte Teatro Aan Het Vrijthof.nl https://www.theateraanhetvrijthof.nl/voorellings/dans/eva-yerbabuena-cuentos-de-azucar-sugar-tales