Koninklijk Nederlands Zangersverbond Limburg

De KNZV Limburg, onderdeel van een overkoepelende organisatie van 6 regionale KNZV-verenigingen.

Het KNZV-Limburg is een organisatie, die 71 Limburgse mannenkoren met ca. 3.250 zangers overkoepelt. Zij komt op voor de belangen van de mannenkoorzang in Limburg. Meer concreet door het aanbieden van een pakket van diensten en activiteiten, waarmee de mannenkoren gebaat zijn.Het bijzondere is, dat de koren zelf in onderling overleg dat pakket kunnen samenstellen.

Het KNZV-Limburg is nog heel jong als zelfstandige en onafhankelijke vereniging. De oprichtingsakte werd op 4 oktober 2003 notarieel verleden. In Nederland bestaan nu zes van dergelijke verenigingen. Het KNZV-Limburg heeft (evenals de andere vijf K.N.Z.V-verenigingen) besloten als koepel lid te zijn van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond dat fungeert als een federatie. 

Het K.N.Z.V.-Limburg werkt samen met het Huis voor de Kunsten Limburg. Veel koren hebben behoefte aan informatie, hulp en advies bij het besturen van hun koor. Op de website van K.N.V.Z. is een pagina met informatie m.b.t. het bestuur van een koor.

Breestraat 29
5993 BH Maasbree
Telefoon 077 - 4 651 325
secretaris@knzv-limburg.nl

Nieuws

Geen resultaten gevonden.

Agenda

Geen resultaten gevonden.