Kerk overhoven Heilig Hart

In de wijk Overhoven, ten noorden van het centrum van Sittard. Zeer belangrijke interbellumkerk.

R.K. KERK van het H.Hart, 1929-1930, in een Zakelijk Expressionistische bouwtrant. Gebouwd in opdracht van het R.K. Kerkbestuur H.Hart te Overhoven, naar een ontwerp van architect Jos. Wielders te Sittard. Gesitueerd in de lineaire bebouwing aan de oostzijde van de Geldersestraat, aan de zuidzijde van het rectoraatshuis annex klooster. Aan de noordwestzijde van de kerk bevindt zich, als onderdeel van de bakstenen erfscheiding, een H.HARTBEELD op een bakstenen sokkel voorzien van het opschrift "Feest van het H.Hart, 1943".

Tussen de sacristie en het rectoraatshuis annex klooster bevindt zich een verbindingsgang. De uitbreiding aan de oostzijde van deze verbindingsgang, alsmede de vernieuwde entree van de dagkapel met de rond gemetselde bakstenen keermuur aan de zuidwestzijde, zijn UITGESLOTEN van bescherming.

Geldersestraat 37
6136 AS Sittard

Nieuws

Geen resultaten gevonden.

Agenda

Geen resultaten gevonden.