Archief Ecstatic Dance Maastricht presenteert DJ Falkor

Hi beautiful you! Wij nodigen je graag uit voor de volgende Ecstatic Dance journey in Maastricht. Voel de verbondenheid met jezelf en anderen in deze veilige ruimte, buiten de grenzen van het alledaagse. Geen ervaring vereist: als je ademt, dan kun je dansen.

(English version below!)

+-+-+- ★ WAT IS ECSTATIC DANCE? ★ -+-+-+
Ecstatic Dance Maastricht vindt maandelijks plaats op de laatste zaterdag van de maand.

Wij geloven dat iedereen via dans zijn mogelijkheden kan ontdekken en zichzelf kan ontwikkelen om zo een zinvol en vreugdevol leven te leiden. Er zijn drie simpele regels bij Ecstatic Dance: “Geen schoenen. Geen alcohol. Geen geklets.”. Door op blote voeten te dansen maak je verbinding met moeder aarde, je drinkt alleen water en drukt jezelf uit via je lichaam.

We nodigen je uit om precies te komen zoals je bent en je eigen flow te volgen tijdens de dans. Je hoeft niets te zijn of te doen dat niet goed voelt. Geen oordelen, geen druk. En natuurlijk: geen foto’s of video’s.

De dans start en eindigt met een korte ceremonie waarin we tijd en ruimte maken om te verbinden met onszelf, onze omgeving en de wereldwijde Ecstatic Dance tribe.

+-+-+- ★ PROGRAMMA ★ -+-+-+
19:00 Deuren open, je bent welkom!
19:30 Opening Ceremony door Els Verbruggen
19:45 Deuren sluiten (zorg dat je op tijd bent)
20:00 Ecstatic Dance met DJ Falkor
22:00 Closing Ceremony
22:15 Einde van de avond, returning to the default world

Wij zorgen voor water.

Entree: € 15,-

Registreren is niet nodig. Iedereen is welkom. Probeer er op tijd te zijn.

Je kunt alle informatie terugvinden op de website & Facebook:

https://www.facebook.com/ecstaticdancemaastricht
https://www.ecstaticdancemaastricht.nl/ecstatic-dance-29-12-2018-dj-falkor/

+-+-+- ★ LOCATIE ★ -+-+-+
Zaal St. Servatius
Sint Theresiaplein 18
Maastricht

Parkeren: Je kunt je auto gratis parkeren in de straten rondom de zaal.
Let op: het is niet toegestaan om op de speelplaats voor de Zaal St. Servatius te parkeren.

Wij kijken ernaar uit om je te ontmoeten op de dansvloer!

+-+-+-+-+-+

[ENGLISH VERSION]

ECSTATIC DANCE MAASTRICHT presents DJ FALKOR
SATURDAY, 29 DECEMBER 2018, 19h00 - 22h15

Hi beautiful you! You are invited to join us in your next Ecstatic Dance journey in Maastricht. Feel connected to yourself and others in this safe space, beyond the boundaries of everyday life. No experience required: if you breathe, you can dance.

+-+-+- ★ WHAT IS ECSTATIC DANCE? ★ -+-+-+
Ecstatic Dance Maastricht takes place every last Saturday of the month.

We feel that dance can help you to get in touch with yourself and express what you are here to be, so you can lead a meaningful life. There are three simple basic guidelines to Ecstatic Dance: "No shoes. No booze. No chitchat.”. You connect with your bare feet to mother earth, you drink only water and you let your body do the talking.

We invite you to come exactly as you are and follow your own flow during the dance. No need to be or do anything that doesn’t feel good to you. No judgements, no pressure. And of course: no pictures or videos.

The dance starts and ends with a small ceremony in which we make time and space to connect with ourselves, our surroundings and the world-wide Ecstatic Dance tribe.

+-+-+- ★ PROGRAM ★ -+-+-+
19:00 Doors are open, you are welcome!
19:30 Opening Ceremony by Els Verbruggen
19:45 Doors closing (please be on time)
20:00 Ecstatic Dance with DJ Falkor
22:00 Closing Ceremony
22:15 End of the evening, returning to the default world

We take care of the water.

Entrance fee: € 15,-

No registration required. All are welcome. Just try to be there on time.

You can find all info on our website & Facebook:

https://www.facebook.com/ecstaticdancemaastricht
https://www.ecstaticdancemaastricht.nl/ecstatic-dance-29-12-2018-dj-falkor/

+-+-+- ★ LOCATION ★ -+-+-+
Zaal St. Servatius
Sint Theresiaplein 18
Maastricht

Parking: You can park your car for free in the streets around the dance location.
Note: it’s not allowed to park on the playground in front of the Zaal St. Servatius.

We look forward to be with you on the dance floor!