Expat Centre Maastricht Region

Het Expat Centre Maastricht Region helpt kennismigranten, wetenschappelijk onderzoekers en EU-burgers bij een snelle instroom in Zuid-Nederland. De overheidsinstantie levert deze diensten gratis aan werkgevers en internationals en biedt daarnaast via het ‘Official Partnership Program’ begeleiding gericht op verschillende thema’s als formaliteiten, huisvesting, cultuur en vrijetijdsbesteding.

Expat Centre Maastricht Region is een non-profit overheidsinstantie. Het is een gezamenlijk initiatief van de deelnemende gemeenten, de Immigratie- en Naturalisatiediensten (IND), Brainport Development en de provincies Noord-Brabant en Limburg.

Regionale informatie en procedures

Bij Expat Centre Maastricht Region worden de procedures en informatievoorziening bij elkaar gezet om expats en hun families te helpen zich in hun nieuwe woon- (en werk) omgeving te vestigen.

Expats kunnen informatie over de regio in het Expat Centre Maastricht Region krijgen en meer te weten komen over evenementen die speciaal voor de expat-community zijn georganiseerd. Het belangrijkste doel is om expats te helpen zich welkom en thuis te voelen!

Zie ook www.expatcentremaastrichtregion.nl

Avenue Céramique 50
6221 KV Maastricht
Telefoon +31 (0)43 350-5010
expatcentre@maastricht.nl
Postadres
Avenue Céramique 50
6221 KV Maastricht

Nieuws

Geen resultaten gevonden.

Agenda

Geen resultaten gevonden.