Gallery Bell'Arte

In een paar jaar tijd heeft Gallery Bell’Arte een dimensie toegevoegd aan het kunstbestel van Nederland, namelijk het uitsluitend exposeren van beeldhouwkunst.

In de zuidelijke Nederlanden weet men van oudsher beter wat een beeld is dan elders. Het gevoel daarvoor is verbonden met de eigen cultuur van het Maasland, waar een gouden eeuw veel eerder zich ontplooide in architectuur en sculptuur van de kunst van het Maasland. In het monumentale pand is een ruime en overzichtelijke expositieruimte ontworpen met een goed gevoel voor de verhouding tussen en functionaliteit, ruimte en geëxposeerde beelden. Daarnaast is er bijzondere beeldentuin waarin de beelden bijzonder goed tot zijn recht komen.

Er wordt niet alleen gelegenheid gegeven het werk te tonen maar worden ook beelden aangekocht zowel van ‘jonge’ als ‘oude bekende’ beeldhouwers. Door deze specialisatie in de beeldhouwkunst kan de verzamelaar terecht met vragen omtrent restauraties, herkomst, oplages en beleggingen en kan de galerie u in contact brengen met de kunstenaar die u een opdracht wilt laten uitvoeren.

De beelden staan geheel op zichzelf en een perfecte omgeving versterkt de eigenwaarde van elk kunstwerk. De filosofie achter Bell’Arte laat zich omschrijven als ‘verscheidenheid in fascinatie’ op zoek naar lokale-, nationale- en internationale kunstenaars, figuratief en abstract werkend.

Initiatiefnemer is Doret Huibers gefascineerd door de beeldhouwkunst als aparte, eigentijdse vorm van expressie. Door deze specialisatie kan Doret u uitstekend adviseren wat betreft aankoop van de kunstwerken, advies over de uitbreiding van uw kunstcollectie alsook het verstrekken van een opdracht aan een kunstenaar zowel voor bedrijven als voor particulieren. Haar advies kan u wijzen op bijzondere kunstwerken.

Jekerweg 51
6212 GA Maastricht
Telefoon 043-3211702

Nieuws

Geen resultaten gevonden.

Agenda

Geen resultaten gevonden.