Galileo Limburg

Galileo Limburg is de afdeling Zuid Limburg van het KNVWS. Wij zijn een astronomie en weerkunde vereniging die actief is rondom waarnemen en theorie van astronomie in de breedste zin van het woord. Meer info op onze website.

GALILEO verenigt liefhebbers van de sterrenkunde, weerkunde, en ruimte-onderzoek. Daartoe organiseert de vereniging verschillende activiteiten:

Lezingen. Met uitzondering van de zomermaanden organiseert GALILEO maandelijks een lezing. Professionele astronomen houden voordrachten over sterrenkundige onderwerpen op een voor de leek begrijpelijk niveau. Ook amateursterrenkundigen, mensen die uit liefhebberij de sterrenhemel observeren, worden uitgenodigd om hun waarnemingen te presenteren. De lezingen worden opgeluisterd met audiovisuele hulpmiddelen.

Waarnemen. GALILEO heeft een waarneemgroep die geregeld op heldere avonden een donkere plek op zoekt om de hemel met telescopen te observeren. Ieder lid van GALILEO kan aan de waarneemgroep deelnemen. Buiten de waarneemgroep om organiseert GALILEO ook acties als er iets bijzonders aan de hemel is te zien, zoals een zons- of maansverduistering, de verschijning van een heldere komeet, een meteoorzwerm e.d.

Waarneemforum. Dit organiseert bijeenkomsten over alles wat met waarnemen van de hemel te maken heeft. Hier worden ervaringen over individuele of groepswaarnemingen uitgewisseld en problemen met het waarnemen en gevonden oplossingen besproken. Ook is dit de plaats om nieuwe plannen te bespreken.

Sterrenkijkdagen. Tijdens de jaarlijkse nationale sterrenkijkdagen presenteert GALILEO zich aan het publiek door sterren kijken, dialezingen, tentoonstellingen en computerdemonstraties. Ook

Theoriegroep. De theoriegroep van GALILEO komt regelmatig bij elkaar om over een bepaald thema uit de sterrenkunde nader van gedachten te wisselen. Dit gebeurt aan de hand van een artikel over sterrenkunde dat recent in de pers is verschenen of actuele ontwikkelingen in de astronomie.

Excursies. Verder worden er excursies ondernomen naar sterrenwachten, astronomische beurzen, planetaria en andere bestemmingen.

De Sterrenbode. GALILEO geeft ook maandelijks een informatieblad uit: de Sterrenbode. Het blad bevat aankondigingen en verslagen van verenigingsactiviteiten, samenvattingen van lezingen, een overzicht van wat er aan de hemel te zien is, sterrenkundige nieuwtjes e.d

Nieuws

Geen resultaten gevonden.

Agenda

Geen resultaten gevonden.