Fanfare St. Cornelius

Fanfare St. Cornelius uit Borgharen

Na de oprichting bestonden de activiteiten van de fanfare hoofdzakelijk uit het opluisteren van kerkelijke en andere feestelijkheden in Borgharen. Later worden er ook binnen en buiten Borgharen concerten gegeven. Ook wordt er deelgenomen aan muziekwedstrijden in Limburg en België. In 1931 werd voor de eerste keer deelgenomen aan een concours onder leiding van dirigent De Pauw Jr.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de Fanfare vanaf 1 april 1942 tot 16 september 1944 niet actief. Hierna werden de activiteiten in de geest van die tijd weer opgepakt.Ook hield de Fanfare zich in die tijd bezig met het organiseren van diverse acties om de financiën op peil te houden. Hierna is er duidelijk een toename van activiteiten waar te nemen, zowel op het muzikale vlak als op het financieel/ organisatorische vlak. Anno 2014 is de Fanfare Sint Cornelius nog altijd een zeer actieve vereniging.

Van der Heydenstraat 15
6223 CR Borgharen
Telefoon 043-3631402
tmgaarts@alice.nl (Contactpersoon Thei Aarts)

Nieuws

Geen resultaten gevonden.

Agenda

Geen resultaten gevonden.