Emit7

emit7 - multidisciplinair, dynamisch kunstenaarscollectief...

emit7 - multidisciplinair, dynamisch kunstenaarscollectief...
staat open voor kunstenaars uit allerlei disciplines tot een maximum aantal van zeven kunstenaars per project. Kunstenaar oppert project-voorstel, samenwerkingen worden gezocht & aangegaan, project wordt uitgewerkt en uitgevoerd.

Werkwijze:
Kunstenaar oppert project-voorstel, samenwerkingen worden gezocht & aangegaan, project wordt uitgewerkt en uitgevoerd.

Bijvoorbeeld:
Aan de hand van een bepaald thema wordt een installatie gevormd vanuit verschillende invalshoeken, gebruik makend van diverse media. Het publiek komt dan tot het beleven van de kunstwerken op verscheidene zintuigelijke niveau’s (zoals reuk, gehoor, zicht, tast). Elke installatie wordt gepresenteerd op een aantal gelegenheden (zoals festivals), zodat het met een breed publiek gedeeld wordt en het project rendabel is.

emit7 – multidisciplinary dynamic artist collective…
is open for artists of all disciplines up to a maximum of seven per project. An artist proposes a certain idea; collaborations are sought; the ideas are developed into a workable project. 

The name emitwas chosen because of the meaning of the word:

a. To give out as sound; utter: 
b. To voice; express: emit an opinion.

The artists will share the voice of art to send forth a message in the installations. When mirrored, ‘emit’ is read as ‘time’. The projects are temporary collaborations of different artists. It is to the power 7 because this indicates a fullness of strength, seven symbolising the number of fullness.  

Manner of Operation:
An artist proposes a certain idea; collaborations are sought; the ideas are developed into a workable project. 

Example: 
Starting from a certain theme, an installation is formed out of different approaches using diverse media. The public can then experience the artwork on multiple sensory levels (such as scent, sound, sight, touch). Each installation is to be presented at different occasions (i.e. festivals), so as to share it with a wide range of people and to make the project profitable.

Meer info (binnenkort op) http://dorchess.org

Nieuws

Geen resultaten gevonden.

Agenda

Geen resultaten gevonden.