Debatcentrum Sphinx

Debatcentrum Sphinx: dé plek waar burgers uit stad en omstreken met elkaar en deskundigen praten over kwesties die ertoe doen.

Alles van waarde is weerloos. Dat geldt zeker voor de natuur, waar we steeds meer van kwijtraken. Voor ons mondiaal natuurbehoud is jaarlijks 300 miljard dollar nodig, maar wereldwijd wordt per jaar slechts 51 miljard dollar opgehaald. Er gaan stemmen op om het natuurbeheer bedrijfsmatig aan te pakken: om natuur te behouden wil men er letterlijk waarde aan toekennen.

Wat is nog ‘natuur’ in het antropoceen, dit tijdperk, met de mens als allesbepalende factor? In Nederland zijn mens en natuur misschien nog wel méér dan elders, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Nergens is de invloed van de mens onzichtbaar. Op dit moment wordt door Universiteit Wageningen en het Centraal Bureau voor de Statistiek de waarde van de Nederlandse natuur tot op de vierkante meter in kaart gebracht. Maar hoe bepaal je de prijs van ‘natuurlijk kapitaal’? Zal het ‘natuurboekhouden’ de belangrijkste waarde toekennen aan andere zaken dan natuur pur sang? De uitdaging: hoe we onszelf van aloude heersers over de natuur omscholen naar dienstbare beheerders die opkomen voor mens én natuur.

Naar aanleiding van de uitzending van VPRO Tegenlicht van zondag 19 november voert Debatcentrum Sphinx met het publiek en een aantal experts een gesprek over de toekomst van natuurbehoud en de financiering hiervan. Onze centrale vraag zal zijn: "Wat zijn de effecten van het toekennen van monetaire waarde aan stukken natuur?". We kijken eerst gezamenlijk naar de uitzending en praten dan na met het publiek en een panel met onder anderen: Raf de Bont (Universiteit Maastricht) en Rixt de Jong (CBS). Het gesprek zal worden gemodereerd door George Vogelaar.

Datum: 23 november 2017
Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: De Brandweer
Toegang gratis

Website: http://debatcentrumsphinx.nl/

Facebookevenement: https://www.facebook.com/events/538747639795598/

Postadres
box 1385
6201 BJ Maastricht

Nieuws

Geen resultaten gevonden.

Agenda

Geen resultaten gevonden.