Gemengd Koor Ghesellen van den Sanck

Gemengd Koor Ghesellen van den Sanck is een gemengd zangkoor. Wij zingen live en in het engels.

Na vele jaren alleen te hebben gezongen in het Maastrichts, gooiden de Ghesellen van den Sanck als een van de oudste seculiere koren van Maastricht (inmiddels 74!) het roer volledig om. De Ghesellen van den Sanck zingen tegenwoordig meerstemmige en meertalige pop-, musical- en rockmuziek. Zorgvuldig uitgekozen door de dirigent.

Ook wordt er veel aandacht besteed aan scholing. Niet alleen op muzikaal gebied, maar zeker ook qua beleving en dus interpretatie van wat er gezongen wordt.

Wij zijn amateurs, maar staan voor kwaliteit.

Onze repetities, onder leiding van Ronald Rondas,  zijn op donderdagavond in Café Aux Arcades, Annalaan 11 in Maastricht, van 20.30-22.00 uur.

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Hiervoor kan het beste contact worden opgenomen met ons secretariaat. Trudy Wijnants-Mennen telefoon:06-54313672.

Zo komen jullie niet op een avond waarop bij toeval geen repetitie is.

Nieuws

Geen resultaten gevonden.

Agenda

Geen resultaten gevonden.