Creapoint Maastricht

Aanspreekpunt voor creatieve ondernemers. Hier kunnen zij terecht voor advies op vele fronten, ondersteuning en begeleiding.

Doelstelling Het leveren van een bijdrage aan de versterking van de regionale economische structuur en het regionale innovatieklimaat door:

- het stimuleren en faciliteren van startende bedrijven in de creatieve industrie

- het leggen van verbindingen tussen bedrijven in de creatieve industrie en " reguliere" sectoren

Doelgroep (Door)startende ondernemers in de creatieve industrie.

Bestaande (industriële) bedrijven en (zakelijke) dienstverlening.

Het project richt zich op (startende) bedrijven binnen de ruime definitie van creatieve industrie.

De grootste mogelijkheden(economische potentie) worden voorzien in het leggen van nieuwe economische relaties tussen (startende) bedrijven die vallen binnen de beperkte definitie van creatieve industrie (met inbegrip van de daarbij behorende keten waarbinnen zij opereren) en andere sectoren.

Lage Kanaaldijk 112
6212 NA Maastricht
Telefoon 088-9876250
nrijk@limburg.kvk.nl

Nieuws

Geen resultaten gevonden.

Agenda

Geen resultaten gevonden.