Archief The Poetess

De 43-jarige Hissa Hilal uit Saudi-Arabië verwerft internationale roem wanneer ze als een van de weinige vrouwen meedoet aan een talentenjacht op televisie voor Arabische dichters

MILLION’S POET is een televisieprogramma dat vanuit Abu Dhabi wordt uitgezonden en in de Arabische wereld zeer populair is. Het draait hier niet om de zang- of danskunsten van de deelnemers, zoals bij veel westerse programma’s, maar om de dichtkunst. Het zijn vooral mannen die meedoen aan de wedstrijd. Wanneer Hissa het programma voor het eerst op televisie ziet, valt het haar tegen dat er zo weinig noemenswaardige vrouwelijke deelnemers zijn en ze meldt zich aan. Tot haar vreugde wordt ze uitgenodigd om mee te doen en al snel verwerft ze internationale bekendheid met haar kritische gedichten over extremisme en ongelijke behandeling van mannen en vrouwen.

 

ENGLISH
Hissa Hilal, a 43-year-old woman from Saudi Arabia, achieved international fame when she was one of the few women to compete in a televised talent search for Arabic poets.

MILLION’S POET is a TV show which is broadcast from Abu Dhabi and is extremely popular in the Arabic world. Rather than having the participants sing or dance, as competitors do on many Western TV shows, the point here is the art of poetry. Most of the competitors are men. When Hissa first sees the show on television, she is struck to see that there are so few noteworthy female contestants, so she signs up. To her delight, she is invited to compete, quickly achieving international fame with her critical poems about extremism and unequal treatment of men and women.

 
Stefanie Brockhaus & Andreas Wolff, Germany, United Arab Emirates, 2017, 90 min. Arabic & English spoken, English subtitles.
Bassin 88
6211 AK Maastricht
Telefoon 043 - 321 40 80
info@lumiere.nl