Archief Il Divo

Weergaloze en bizarre klucht van Paolo Sorrentino (La Grande Bellezza) over het duistere leven van de ongrijpbare Italiaanse politicus Giulio Andreotti

Italië, de jaren negentig. Het land wordt opgeschrikt door een serie terreurdaden gepleegd door de maffia en politieke opponenten. Ministers worden ontvoerd, belangrijke industriëlen verdwijnen en worden dood teruggevonden. In het midden van al deze terreur staat één man die onaantastbaar lijkt: de politicus Andreotti, gespeeld door Sorrentino’s vaste kracht Toni Servillo, één van de belangrijkste en machtigste Italiaanse politici van na de Tweede Wereldoorlog. Sinds 1945 nam hij deel aan het ongelofelijke aantal van drieëndertig regeringen; gedurende deze tijd was hij zeven keer minister-president. Of we hem nu zien op officiële feesten, in overleg met zijn ministers, in gesprek met journalisten of privé met zijn vrouw, de man en zijn daden zijn ondoorgrondelijk. Totdat alles verandert. De voorheen onaantastbare Andreotti wordt nu zelf ter verantwoording geroepen door de overheid – er worden processen tegen hem gestart wegens vermeende banden met de maffia. Slaagt hij er in zijn masker te behouden en zijn hachje te redden?

De introductie wordt gegeven door Pablo del Hierro (voertaal: Engels). Hij is Universitair Docent Geschiedenis aan de Universiteit van Maastricht en heeft zijn doctoraat behaald aan de European University Institute in Florence. Hij zal spreken over wat we kunnen leren van de biopic van Giulio Andreotti, omdat het leidt tot een beter begrip van de geschiedenis van Italië, Spanje en Europa gedurende de tweede helft van de twintigste eeuw. In een tijd waarin de democratieën van Europa in toenemende mate worden getart door extreem rechtse populistische bewegingen, toont deze film van Sorrentino een interessante inkijk in belangrijke zaken zoals de rol van politieke partijen en het parlement, politiek geweld, corruptie, et cetera. 

 

ENGLISH
Bizarre farce about the dark life of the elusive Italian politician Giulio Andreotti by director Paolo Sorrentino (La Grande Bellezza).

Italy, the nineties. The country is startled by a series of terrorist acts committed by the Mafia and political opponents. Ministers are abducted, important industrialists disappear and are found dead. In the midst of all this terror there’s one man who seems untouchable: Giulio Andreotti, played by Toni Servillo, one of the most important and powerful Italian politicians after the Second World War. Since 1945 he participated in thirty-three governments and served as Prime Minister seven times since the restoration of democracy in 1946. Whether we see him at official parties, in consultation with his ministers, in conversation with journalists or in private with his wife, the man and his actions are incomprehensible. Until everything changes. The previously untouchable Andreotti is now being called to account by the government – trials are being started against him for alleged links to the Mafia. Will ‘the divine one’ be able to save his career?

Pablo del Hierro will give the introduction (language: English). He is an Assistant Professor in History at the University of Maastricht, and obtained his Doctorate in the European University Institute in Florence. He will talk about what we can learn from the biopic of Giulio Andreotti, as it gives a better understanding of the history of Italy, Spain and Europe during the second half of the twentieth Century. In a time in which Europe's democracies are increasingly challenged by far-right populist movements, the movie by Sorrentino offers interesting insights on crucial issues like the role of political parties and parliaments, political violence, corruption, etc. 

 

Paolo Sorrentino, Italië, 2008, 117 min. Italiaans gesproken, Engels ondertiteld. Met Met: Toni Servillo, Anna Bonaiuto, Giulio Bosetti, Flavio Bucci.