Archief Four Horsemen (i.s.m. PINE Maastricht)

Schrijver en debuterend regisseur Ross Ashcroft legt in deze onthutsende documentaire de vier ruiters van de moderne Apocalyps bloot. Na afloop vindt er een discussie plaats, geleid door Julian Marenz van PINE (Pluralism in Economics)

Van een Bijbelse grootheid, zo is het verval van de Westerse wereld volgens de regisseur. De vier ruiters zijn de bankencrisis, terrorismedreiging, armoede en milieuproblematiek. Met behulp van de scherpe visies van drieëntwintig internationale denkers – gevestigde economen en wetenschappers – legt Ashcroft uit hoe de moderne wereld werkt en waarom er nog hoop is op het herstellen van een moreel rechtvaardige maatschappij. FOUR HORSEMEN is wars van mainstream propaganda, deelt geen beuken uit aan de politiek en begeeft zich niet op het terrein van de samenzweringstheorieën. Ashcroft denkt niet in doembeelden, kortom, maar in oplossingen. Hij opent dan ook het debat omtrent een nieuw economisch paradigma dat wereldwijd de levenskwaliteit van miljoenen mensen zou kunnen verbeteren. De Apocalyps is, godzijdank, nog steeds afwendbaar.

PINE is een initiatief van studenten die het debat rondom verschillende, alternatieve economische invalshoeken willen aanmoedigen. Binnen dit kader valt deze vertoning van FOUR HORSEMEN.

 

ENGLISH
In this shocking documentary, writer and debuting director Ross Ashcroft exposes the four horsemen of the modern Apocalypse. After the screening there will be a discussion, lead by Julian Marenz from PINE (Pluralism in Economics)


According to the director, the decline of the Western world is of a Biblical greatness. The four horsemen are the banking crisis, the threat of terrorism, poverty and environmental issues. With the help of the sharp visions of twenty-three international thinkers – established economists and scientists – Ashcroft explains how the modern world works and why there is still hope of re-establishing a morally just society. FOUR HORSEMEN is averse to mainstream propaganda, does not give a blow to politics and does not enter the field of conspiracy theories. In short, Ashcroft thinks in possibilities, not in limitations. As such he opens the debate on a new economic paradigm that could improve the quality of life of millions of people worldwide. The Apocalypse can, thank goodness, still be averted.

PINE is a student-driven initiative at Maastricht University that wants to foster debate about pluralist economics and improve the economics curriculum in order to include a plurality of perspectives. This screening of FOUR HORSEMEN will add to this debate.

Programme
7:30 PM
Start film
9:10 PM
Start of discussion
9:45 PM
End of discussion

 

Ross Ashcroft, VK, 2019, 97 min. Engels gesproken, zonder ondertiteling. Met Dominic Frisby, Gillian Tett, Lawrence Wilkerson.

Bassin 88
6211 AK Maastricht
Telefoon 043 - 321 40 80
info@lumiere.nl