Archief Meer dan je situatie

In deze mini-expo probeert fotograaf Joris Hilterman(1993) de stigmatisering rond de bewoners van het Leger des Heils te doorbreken

Met de fotoserie ‘Meer dan je situatie’ legt de Maastrichtse fotograaf het accent op de mens achter zijn of haar situatie. De fotograaf wilt met zijn werk benadrukken dat elke bewoner van het Leger des Heils een eigen persoonlijkheid heeft.  Aan de hand van verschillende portretten verbeeldt hij dat het onmogelijk is om de bewoners onder één noemer weg te zetten. De serie is dan ook bedoeld als een uitnodiging, een manier om voorbij eigen vooroordelen te kijken.

Locatie: Centre Céramique; Binnenvitrine | gratis