Stichting International Land-Art Maastricht (IL-AM)

Door IL-AM wordt een verband gelegd tussen kunst en natuur met als doel het publiek meer te betrekken bij de landgoederen van Buitengoed Geul en Maas.

De stichting International Land-Art Maastricht heeft als doel om met kunst in het landschap de aandacht van een groter publiek te vestigen op de historische buitenplaatsen, kastelen en landgoederen, op de aangrenzende natuur en op de verbinding tussen de diverse domeinen van Buitengoed Geul en Maas.

De Stichting wil dit doel onder meer bereiken door tweejaarlijks een Land-Art manifestatie te organiseren op een van de Zuid Limburgse landgoederen. Een manifestatie bestaat uit:

  • een werkweek met symposium voor de deelnemende kunstenaars op een van de landgoederen.
  • een expositie van de kunstwerken.
  • een educatief programma voor schoolkinderen.
  • een opening met activiteiten. 
Zeguerslunet 12E
6221 KR Maastricht
Telefoon 06-41388304
t@vaneykdebeaumont.nl

Nieuws

Geen resultaten gevonden.

Agenda

Geen resultaten gevonden.