The Absence of Mark Manders

Omvangrijke overzichtstentoonstelling The Absence of Mark Manders

De laatste grote solotentoonstelling van Mark Manders (Volkel, 1968) op Nederlandse bodem is alweer meer dan vijf jaar geleden. In dit nieuwe overzicht wordt zichtbaar hoe Manders’ bijzondere oeuvre zich op organische wijze ontwikkelt: van oud werk dat herzien is tot zijn nieuwste creaties. De tentoonstelling vormt daardoor zowel een overzicht van Manders’ werk als een nieuwe stap in zijn kunstenaarsproces.

Al het werk dat Manders creëert maakt deel uit van een groot zelfportret: het ‘Zelfportret als gebouw’, zijn levenswerk waaraan hij sinds 1986 werkt. Dit zelfportret wordt door de jaren heen aangevuld en herzien. Het publiek ziet een momentopname van dit oeuvre dat altijd in beweging is. Nadat Manders een werk heeft gemaakt, laat hij het achter in het ‘gebouw’.

In The Absence of Mark Manders lijkt het of de kunstenaar net even uit zijn ‘gebouw’ is weggelopen. Zijn sculpturen en andere werken worden op een intieme en dynamische manier gepresenteerd. Het kunstenaarsproces, dat een centrale rol inneemt binnen Manders’ oeuvre, wordt in de tentoonstelling uitgelicht.

 

ENGLISH
Bonnefanten is starting the new year with the extensive retrospective exhibition The Absence of Mark Manders. The last major solo exhibition of Mark Manders (Volkel, 1968) on Dutch soil was more than 5 years ago. This new overview shows how Manders' special oeuvre develops organically: from old work that has been revised to his latest creations. The exhibition therefore constitutes both an overview of Manders' work and a new step in his artist process.

All the work that Manders creates is part of a a big self-portrait: the "Self-portrait as a building", his life's work on which he has been working since 1986. This self-portrait is supplemented and revised over the years. The public sees a snapshot of this self-portrait that is always in motion. After Manders has created a work, he leaves it behind in his “building”.

In The Absence of Mark Manders it seems as if the artist has just left that "building". His work is presented in an intimate and dynamic way. The artist's process, which plays a central role in Manders' oeuvre, is highlighted in the exhibition.

Bonnefantenmuseum

za 08 aug 2020 11:00 - 17:59 Ticket
zo 09 aug 2020 11:00 - 17:59 Ticket
di 11 aug 2020 11:00 - 17:59 Ticket
wo 12 aug 2020 11:00 - 17:59 Ticket
do 13 aug 2020 11:00 - 17:59 Ticket
vr 14 aug 2020 11:00 - 17:59 Ticket
za 15 aug 2020 11:00 - 17:59 Ticket
zo 16 aug 2020 11:00 - 17:59 Ticket
di 18 aug 2020 11:00 - 17:59 Ticket
wo 19 aug 2020 11:00 - 17:59 Ticket
... en meer ...