Archief Hans Lemmen en Roger Ballen

Unleashed

De Nederlander Hans Lemmen (1959, Venlo) en de in Zuid-Afrika woonachtige Amerikaan Roger Ballen (1950, New York) zijn in zekere zin zielsverwanten als het gaat om een gedeelde fascinatie voor de rauwe en wilde krachten die ons leiden. Ze creëren machtige mythologische schepsels en diverse symbolische en niet-symbolische dieren, die een afspiegeling vormen van onze breekbare beschaving. 

Voor Unleashed stapten de kunstenaars uit hun comfortzone en gingen een experimentele samenwerking aan om nieuw werk te creëren. De bezoeker wordt meegenomen in dit gedurfde creatieve werkproces en ontdekt zowel de nieuwe gezamenlijke werken als individueel werk van beide kunstenaars. Meer informatie

 

ENGLISH
In a certain sense, the Dutchman Hans Lemmen (1959, Venlo) and the American living in South Africa Roger Ballen (1950, New York) are soulmates, where it concerns their shared interest in the raw and wild forces that govern us. They create powerful mythological creatures and various symbolic and non-symbolic animals, which form a reflection of our fragile civilisation.

For Unleashed, the artists stepped out of their comfort zone and entered into an experimental collaboration in order to create new work. The visitor goes on a journey through this daring creative work process and discovers both the new joint work and the individual work of the two artists. More information 

Avenue Céramique 250
6221 KX Maastricht
Telefoon Tel: +31 (0)43 3290190
info@bonnefanten.nl