Archief Presentatie Les échelles des êtres humains

Zaterdag 14 december wordt het kunstwerk van Paul Tieman ‘Les échelles des êtres humains’ gepresenteerd bij Boekhandel Dominicanen

Tijdens de kinderboekenweek in oktober is Paul Tieman van start gegaan met het project Les échelles des êtres humains. Het kunstwerk heeft een plek gekregen heeft op de muur in de kinderboekenhoek van Boekhandel Dominicanen. Het drieluik wordt in de tweede week van december voltooid. De muurtekeningen kunt u nu reeds tussen de steigerpalen ontwaren. De lindenhouten structuren, die in fijne lijnen een beeld van middeleeuwse bouwsteiger met ladders oproept, worden tussen 9 en 13 december aangebracht.

Met de presentatie van het boekje over het ontwerp ronden we 14 december het kunstproject af. Aan deze verrassende verfraaiing van onze winkel is met veel respect voor het monument en het culturele erfgoed waarin wij wonen, gewerkt. Servé Minis zal samen met kunstenaar Paul Tieman het project kort toelichten. Wij nodigen u van harte uit bij deze presentatie aanwezig te zijn en met ons het glas te heffen.

Over Paul Tieman
In mijn geboortestad Maastricht ben ik vooral bekend door mijn gedetailleerde maquettes. Maar de maquettes vormen slechts een deel van mijn werk . Voor het grootste deel bestaat dat uit installaties, objecten en tekeningen. Daarnaast houd ik me intensief bezig met tentoonstellings- en andere ruimtelijke vormgeving, waarbij het werken aan gecompliceerde vraagstukken en moeilijke locaties mijn voorliefde heeft. Ook begeeft ik me wel eens op het terrein van fotografie. En een enkele keer maak ik een lichtwerk. Hoewel mijn werk veel verschillende uitingsvormen kent, vormen thematiek en stijl sterk verbindende elementen. De thematische rode draad wordt gevormd door de communicatie tussen mensen over hun directe leefomgeving. In tekst en beeld probeer ik dit thema vanuit een humanistische invalshoek op relativerende manier te belichten.

Dominicanerkerkstraat 1
6211 CZ Maastricht
Telefoon 043 4100 010
info@boekhandeldominicanen.nl